Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2013 > EURELECTRIC: 5η ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

Ο λογαριασμός ηλεκτρισμού για βιομηχανικούς πελάτες στην Ελλάδα έχει το 5ο μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή φόρων και τελών στο συνολικό κόστος ηλεκτρισμού.

Αυτό διαπιστώνει η Eurelectric στην ετήσια έκθεσή της με τίτλο τίτλο “ Power Statistics & Trends 2013”, η οποία δημοσιεύθηκε στις 02.12.2013 και περιλαμβάνει τα τα στατιστικά στοιχεία και τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, η Eurelectric προβλέπει ότι η συνολική ζήτηση ηλεκτρισμού στην ΕΕ παραμένει στάσιμη.  Για την περίπτωση της Ελλάδας, η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020, προβλέπεται να καταγράψει αύξηση  10,8% σε σχέση με το 2012.

Σχετικά με τις ΑΠΕ, βάσει των εκτιμήσεων της έκθεσης, η συμμετοχή τους στην παραγωγή  ηλεκτρισμού στην ΕΕ, χωρίς αντλησιοταμίευση,θα αυξηθεί από 22,4% το 2012 στο 34% το 2020.

Εξάλλου, οι προβλέψεις των μελών της Eurelectric δείχνουν ότι η παραγωγή από ανθρακικές μονάδες θα μειωθεί περίπου στο μισό το 2020 σε σχέση με το 2012 ενώ αυτή από μονάδες με καύσιμο φυσικό αέριο θα αυξηθεί ελαφρώς. Έτσι ο λόγος της παραγωγής από άνθρακα προς την παραγωγή από φυσικό αέριο θα είναι 1:1,8 το 2020.

Στην έκθεση προβλέπεται επίσης ότι παρά την στασιμότητα της ζήτησης και την αύξηση των ΑΠΕ η αύξηση της παραγωγής από ανθρακικές μονάδες οδηγεί σε στασιμότητα και τις εκπομπές CO2.

 ΕΚΘΕΣΗ EURELECTRIC_.pdf

[ΠΗΓΗ: http://www.energypress.gr]