Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2013 > ΤτΕ: Ο ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΠΕΣΕ 22%. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

Οι οικονομικές συνέπειες της απελευθέρωσης του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών δεν είναι ακόμη εφικτό να απομονωθούν και να αποτιμηθούν, λόγω του ότι η διαρθρωτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε νομοθετικά μόλις πρόσφατα, αλλά και λόγω της συγκυρίας της έντονης ύφεσης, σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας.


Ως μία πρώτη προσέγγιση της έντασης του ανταγωνισμού στον κλάδο των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, παρουσιάζονται οι εξελίξεις στα κόμιστρα μετά το 2010.Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του δείκτη είναι ότι τα κόμιστρα απελευθερώθηκαν πλήρως ήδη από το Σεπτέμβριο του 2010.

Επίσης,τα κόμιστρα συνιστούν το κύριο εργαλείο, με το οποίο οι επιχειρήσεις του κλάδου ανταγωνίζονται μεταξύ τους βραχυπρόθεσμα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών τους θα αναπτυχθεί μόνο μεσοπρόθεσμα, δεδομένου του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση των επενδύσεων.


Σύμφωνα με την ΤτΕ, είναι ξεκάθαρη η έντονη υποχώρηση του δείκτη τιμών παραγωγού για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα μετά το α’ τρίμηνο του 2012.Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία, οι τιμές παραγωγού του κλάδου υποχώρησαν την περίοδο 2010-2012 κατά 2,8% στην Ελλάδα,έναντι αύξησής τους κατά 1,8% στον αντίστοιχο κλάδο στην ΕΕ-15.

Μάλιστα,η μείωση αυτή έλαβε χώρα, παρά το γεγονός ότι το παραγωγικό κόστος για τις μεταφορικές επιχειρήσεις έχει επιβαρυνθεί, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Δεν μπορεί, ωστόσο, να αγνοηθεί ότι η διαπιστούμενη μείωση των κόμιστρων των οδικών εμπορευματικών μεταφορών συνδέεται άρρηκτα και με τη μεγάλη μείωση του μεταφορικού έργου, λόγω της ύφεσης (μείωση των μεταφερόμενων τόνων αγαθών κατά 22% από το 2009).


Ένας δεύτερος, περισσότερο πρόδρομος, δείκτης είναι οι νέες εγγραφές φορτηγών. Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει τις προσδοκίες, σε σχέση με την ανάπτυξη του κλάδου,αλλά και συνδέεται με τη μελλοντική ικανότητα των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Οι προοπτικές του κλάδου δεν εμφανίζονται θετικές, καθώς οι νέες εγγραφές φορτηγών, και ειδικότερα των καινούργιων φορτηγών, μειώθηκαν σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2010-2012. Επίσης, αν και σε επίπεδο εφαρμογής η έκδοση των νέων αδειών εξελίσσεται ομαλά, είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των νέων αδειών που έχουν εκδοθεί.


Τα εμπόδια άρθηκαν για την είσοδο στην αγορά, τι προτείνεται

Το θεσμικό πλαίσιο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών πριν από το 2010 χαρακτηριζόταν από σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά και τη λειτουργία της, έχοντας σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του κλάδου,την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και το περιβάλλον, σύμφωνα με την κ. Ευαγγελία Βουρβαχάκη της ΤτΕ.

Οι στρεβλώσεις που συνδέονταν με το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς επέβαλλαν την αναθεώρησή του. Σε νομοθετικό επίπεδο, η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του κλάδου ξεκίνησε με τον ν. 3887/2010 και έχει ολοκληρωθεί και είναι σε εξέλιξη η προσαρμογή του κλάδου σε αυτό.

Ωστόσο,δεδομένης της μεγάλης πτώσης των επενδύσεων, είναι επιτακτική η ανάγκη να ολοκληρωθεί επιτυχώς το υπό εξέλιξη πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Νέοι πόροι από το ΕΣΠΑ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άμεσα για να δοθούν κίνητρα σε εταιρείες να αποσύρουν τα παλαιά φορτηγά και να στραφούν σταδιακά στην αγορά για την κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών.

Τα κοινοτικά προγράμματα μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης σε συνδυασμό με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αναπτυξιακά έργα, όπως επενδύσεις στον οδικό άξονα, το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα λιμάνια, σε αποθηκευτικούς σταθμούς και διακομετακομιστικά κέντρα.


Δείκτης τιμών παραγωγού στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Εξελίξεις στα χαρακτηριστικά του στόλου των φορτηγών αυτοκινήτων

 

 

[ΠΗΓΗ:METAFORESPRESS]