Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2013 > ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΥΜ 2014

Για τους οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2014.  

Έτσι, από 11/11/2013 η Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών –Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών – θα δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση 90 πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ, έτους 2014. 

Ορισμένες από τις ανωτέρω άδειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία 

Συγκεκριμένα:

-Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους. 

-Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 58 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, ενώ ισχύουν για την Ιταλία και τη Ρωσία.

-Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 59 έως και 67 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία και την Ιταλία, ενώ ισχύουν για τη Ρωσία.

-Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 68 έως και 90 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία.

Η χορήγηση των ανωτέρω αδειών θα γίνει με βάση τον πίνακα δικαιούχων που θα καταρτιστεί αφού ληφθεί υπόψη η μοριοδότηση των κριτηρίων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 11/11 έως και 29/11/2013 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών,Μεταφορών, Aναστάσεως 2, τ.κ.: 16000 Παπάγου, στο ισόγειο.

Αναλυτικές πληροφορίες στο αρχείο που επισυνάπτεται. 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ.pdf 

[ΠΗΓΗ:METAFORESPRESS]