Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2013 > MECHANICAL INTEGRITY

Νέος φάκελος από σήμερα στη βιβλιοθήκη των μελών μας με την ονομασία «mechanical integrity». Στο φάκελο αυτό έχουν αναρτηθεί σήμερα  τα εξής:

 1.Mechanical integrity for industrial ammonia refrigeration for vessels

 2.New findings in machinery room ventilation

[ΠΗΓΗ:http://www.irc.org/]