Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2013 > PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE KYOTO AND EU 2020 OBJECTIVES

Βρείτε επισυναπτόμενο αρχείο με την από 9/10/2013 αναφορά της Κομισιόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  και Συμβούλιο σχετικά με τους στόχους που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 του κανονισμού απαγόρευσης των αερίων του θερμοκηπίου. Περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα για όλες τις χώρες με συγκριτικά στοιχεία. Επισυνάπτεται επίσης και το συνοδευτικό αρχείο της αναφοράς.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council

Commission staff working document

[ΠΗΓΗ: http://ec.europa.eu]