Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ LOGISTICS ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ

Η είσοδος της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σημαντική επίδραση στον τομέα των μεταφορών στη δυτική Ευρώπη, επειδή τα κέντρα logistics θα μεταφερθούν περαιτέρω προς ανατολάς. Μια έκθεση από τη Transport Intelligence δείχνει ότι η ένταξη θα οδηγήσει σε μια αύξηση 20% στις μετακινήσεις διανομής στην περιοχή. Μια τέτοια αύξηση είχε εμφανιστεί όταν η Πολωνία, η Ουγγαρία, και τα κράτη της Βαλτικής εντάχθηκαν στην ΕΕ και πολλές επιχειρήσεις μετέφεραν τις δραστηριότητές τους προς αυτές τις περιοχές.

 

Πηγή: e-Cold Facts #8/2006