Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η Βρετανική Κοινοπραξία Λιανικής (BRC)   δημοσίευσε  αυτήν την εβδομάδα τα νεώτερα Διεθνή Πρότυπα Αποθήκευσης και Διανομής, τα οποία επιτρέπουν στους λιανοπωλητές, τους παραγωγούς, τις Αρχές Ελέγχου και τις επιχειρήσεις διανομής  να ιχνηλατήσουν τα προϊόντα τους μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, καθορίζει τα πρότυπα για  δραστηριότητες όπως  συμβάσεις  ψύξης και κατάψυξης, επιθεώρηση προϊόντων και ταξινόμηση, συμβάσεις συσκευασίας και επιθεώρηση ποιοτικού ελέγχου. Αν και αρχικά τα πρότυπα BRC αναπτύχθηκαν για τη Βρετανική Αγορά, τώρα γίνονται αποδεκτά και αναγνωρίζονται Διεθνώς και πολλοί λιανοπωλητές θα κάνουν δουλειές μόνο με πιστοποιημένους προμηθευτές από τη BRC.

 

Για επιπλέον στοιχεία επισκεφτείτε το παρακάτω sitehttp://www.brc.org.uk/details04.asp?id=993 

 

ΠΗΓΗ : IARW COLD CONNECTION 23-8-06