Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

Το Διεθνές Ινστιτούτο Ψύξης IIR διοργανώνει διάσκεψη με θέμα :  τεχνολογία ψύξης με χρήση αμμωνίας -σήμερα και αύριο,  από τις 19 έως τις 21 Απριλίου  του  2007 στην  Ohrid, Macedonia.

 

Σκοπός: η  προώθηση και η εφαρμογή των τεχνολογιών με τις φυσικές ψυκτικές ουσίες στις αναπτυσσόμενες μαζί με τις  αναπτυγμένες χώρες.

 

Tα HFCs (υδροφθοράνθρακες) αναπτύχθηκαν μετά από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για αντικατάσταση των CFC (χλωροφθορανθράκων) και των HCFCs (υδροχλωροφθορανθράκων), αλλά τώρα είναι και αυτά κάτω από την ίδια απειλή της απόσυρσης,  εξ αιτίας της υψηλής συμμετοχής τους  στην παγκόσμια ατμοσφαιρική αύξηση της θερμοκρασίας (φαινόμενο θερμοκηπίου). Υπάρχουν πολλές αντίθετες  απόψεις και συζητήσεις σχετικά με τις ψυκτικές ουσίες για την παρούσα και μελλοντική ανάπτυξη τους στην ψύξη και τον κλιματισμό. Εντούτοις, το βασικό εμπόδιο είναι η έλλειψη κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των φυσικών ψυκτικών ουσιών, και αυτό γιατί υπάρχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα από πιο ενδιαφερόμενες πλευρές.

 

Αυτό εκφράζεται ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η διείσδυση των τεχνολογιών HCFC και HFC είναι πιο έντονη. Για την ασφαλή λειτουργία των  φυσικών ψυκτικών ουσιών είναι απαραίτητη η τεχνική βοήθεια, η  εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού, καθώς επίσης η εισαγωγή των προγραμμάτων επίδειξης και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών εγκαταστάσεων.

 

Οι φυσικές ψυκτικές ουσίες είναι αποτελεσματική  λύση για το παγκόσμιο κλίμα και το στρώμα όζοντος. Η αμμωνία είναι η καλύτερη ψυκτική ουσία για τα ψυγεία δημόσιας χρήσης και για την επεξεργασία των τροφίμων. Πατήστε εδώ για να δείτε σχετικό άρθρο του καθηγητού κ. Risto Ciconkov (είναι μεταφρασμένο από την Ένωση στα Ελληνικά).

 

Η συμμετοχή στο συνέδριο ενισχύει τη διάδοση των φυσικών ψυκτικών ουσιών. Επίσης, οποιοσδήποτε επιθυμεί να εκφράσει τις απόψεις του επί του θέματος και να ενισχύσει τη προσπάθεια υπέρ των φυσικών ψυκτικών ουσιών, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Καθηγητή στο   ristoci@ukim.edu.mk

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και εγγραφές δείτε τη διεύθυνση :  

 

http://www.mf.ukim.edu.mk/web_ohrid2007/ohrid-2007.html