Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Στις 24-4-06 υποβλήθηκε  σε αρμόδιες επιτροπές τους Κοινότητας από την ECSLA και τη CIAA υπόμνημα, που αφορά την κατά την άποψή τους ερμηνεία των άρθρων 3 και 5 του πρόσφατου κανονισμού για τη διαχείριση υδροφθορανθράκων (F αερίων) σε ψυκτικές εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι Υδροφθοράνθρακες (F αέρια) ορίζονται τα ψυκτικά αέρια ή μίγματα που περιέχουν στο μόριο τους άτομα φθορίου, υδρογόνου και άνθρακα, όπως το R-134A και το R-404A. Δεν περιλαμβάνονται αέρια που περιέχουν στο μόριο τους άτομα χλωρίου, όπως το R-22.

Τα άρθρα 3 και 5 του εν λόγω κανονισμού έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αφενός ορίζουν τους τρόπους των ελέγχων και μετρήσεων διαρροών, αφετέρου καθορίζουν τις απαιτήσεις πιστοποίησης του προσωπικού ή των εταιρειών που θα εκτελούν τους ελέγχους αυτούς και τις απαιτούμενες επισκευές. Είναι ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, ότι η πρόταση ECSLA – CIAA προβλέπει απλό και οικονομικό τρόπο πιστοποίησης, όσον αφορά μόνο την ανίχνευση και εντοπισμό διαρροής και σύνταξη σχετικής αναφοράς. Η πιστοποίηση αυτή είναι εύκολη και διαχωρίζεται από τη πιστοποίηση τεχνικών ψύξης, οι οποίοι θα εκτελούν τις τυχόν απαραίτητες επισκευές. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρήσεις που ακολουθούν ποιοτικές διαδικασίες, θα μπορούν εύκολα και οικονομικά να αποκτήσουν με εσωτερικά μέσα το πιστοποιητικό απλής επιθεώρησης.

Επισκεφθείτε τη Βιβλιοθήκη μας / Νομοθεσία / Ψυκτικά αέρια, για να δείτε στα Ελληνικά (μετάφραση από την Ένωση) την εισήγηση ECSLA* και CIAA**.


 
ECSLA (European Cold Storage & Logistics Association - www.ecsla.be) αντιπροσωπεύει, δια μέσου των Εθνικών Οργανισμών – μελών της και μεμονωμένων επιχειρήσεων, περί τα 45 εκατ. κ.μ. ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων στη Ευρώπη

** Η CIAA (Confederation oh the Food & Drink Industries oh the EU - www.ciaa.be) είναι η φωνή της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, κορυφαίος κλάδος μεταποίησης στην Ευρώπη, με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 800 δις ευρώ, 4,1 εκατ. εργαζόμενους και εξαγωγές της τάξης των 45 δις, με θετικό εμπορικό ισοζύγιο.