Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 178/2002

Το περασμένο Δεκέμβριο, κρέας μη συμμορφούμενο με τους κανονισμούς βρέθηκε να κυκλοφορεί στην αγορά της Γερμανίας. Για παράδειγμα, βρέθηκαν παλέτες, όπου είχαν αλλάξει οι ημερομηνίες λήξης. Κατόπιν αυτού, οι Γερμανικές αρχές προβληματίστηκαν, τι πρόσθετα μέτρα πρέπει να λάβουν, ώστε να μειωθούν αυτές οι περιπτώσεις.

Το άρθρο 19 του κανονισμού 178 / 2002 ήδη προσφέρει προληπτικά μέτρα. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις τροφίμων είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν περιπτώσεις, όπου οι ίδιες έχουν τυχόν τροφοδοτήσει την αγορά με τέτοια προϊόντα. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η πληροφορία αυτή παρέχεται πάντα στις Αρχές. Δεν υπάρχει υποχρέωση σε μια εταιρεία να αναφέρει, για παράδειγμα, ότι προϊόντα που μεταφέρθηκαν σε αυτή δεν ικανοποιούσαν τη νομοθεσία και ως εκ τούτου επεστράφησαν στο προμηθευτή. Κατόπιν αυτού, ο αρχικός προμηθευτής μπορεί να αγνοήσει την υποχρέωσή του για ενημέρωση στις Αρχές (άρθρο 19) και να αποπειραθεί να ξαναπουλήσει σε άλλο πελάτη. Περιπτώσεις σαν αυτές οδήγησαν τη Γερμανία να υποβάλλει πρόταση για επέκταση του άρθρου 19 :

Σύμφωνα με τη πρόταση της Γερμανίας, σκοπός είναι να επεκταθεί η υποχρέωση για τις εταιρείες τροφίμων, όταν τροφοδοτούνται με ανασφαλή τρόφιμα, να ειδοποιούν τις Αρχές. Οποιοσδήποτε διαχειριστής τροφίμων θεωρεί, ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν που περνάει από αυτόν (ή αρνήθηκε να παραλάβει) δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας, πρέπει άμεσα να ξεκινήσει διαδικασία ανάκλησης από την αγορά και να ειδοποιήσει τις αρμόδιες Αρχές. Άρα, οι αποθηκευτές / διανομείς τροφίμων, όποτε θεωρούν, με βάση τις παρατηρήσεις τους οι κάποιες πληροφορίες που πέφτουν στην αντίληψή τους, ή έχουν λόγους να πιστεύουν, βάσει κάποιων ξεκάθαρων ενδείξεων, ότι κάποια τρόφιμα δεν ικανοποιούν τις διατάξεις, ξεκινάνε άμεσα ενέργειες ανάκλησης και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές.

Τα επόμενα βήματα είναι : α) Κάθε Εθνική Ένωση να συζητήσει επί του θέματος με τις αρμόδιες Αρχές ελέγχων και β) κάθε Εθνική Ένωση να υποβάλλει τη θέση της στην ECSLA (European Cold Storage & Logistics Association) μέχρι τις 6-3-06. Κατόπιν η ECSLA, αφού μελετήσει τις θέσεις αυτές, θα υποβάλλει την άποψή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή (DG SANCO).

Ο κανονισμός 178 / 2002 είναι δημοσιευμένος στη Βιβλιοθήκη μας.