Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κ. 852 – 853 / 2004 & HACCP

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία και προστασία του καταναλωτή (DG SANCO) δημοσίευσε τη τελική έκδοση των οδηγιών για την ερμηνεία και εφαρμογή των κανονισμών 852 και 853 / 2004, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων HACCP.

Αξιοσημείωτη είναι η παράγραφος 4.4 στην οδηγία εφαρμογής του 853, όπου αναφέρονται οι απαιτήσεις εγγραφής (registration) και έγκρισης (approval) των ψυχόμενων χώρων (κοινόχρηστων ή ιδιωτικών). Όπως και παλιότερα εξηγήσαμε, έχει επιβληθεί σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο η απαίτηση αυτή. Η Κοινότητα θέτει τις εξής απαιτήσεις :

 

Σε ψυχόμενους χώρους, όπου γίνεται διακίνηση προϊόντων χωρίς καμιά ανάμιξη στο περιεχόμενο (π.χ. ανασυσκευασία), το μόνο που χρειάζεται είναι η εγγραφή. Ο κανόνας εφαρμόζεται και για τις μεταφορές. Ο σκοπός της εγγραφής είναι να γνωρίζουν οι Αρχές που βρίσκονται ψυχόμενοι χώροι και ποιες είναι οι δραστηριότητές τους, ώστε να εκτελούν τους απαραίτητους ελέγχους. Η εγγραφή είναι μια απλούστατη διαδικασία.

Σε ψυχόμενους χώρους, όπου γίνεται διακίνηση προϊόντων με κάποιου είδους επιπρόσθετη ανάμιξη στο περιεχόμενο (π.χ. ανασυσκευασία), πρέπει να γίνει έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Τα κείμενα των οδηγιών εφαρμογής, ερμηνείας και υλοποίησης των κανονισμών 852 & 853 / 2004, καθώς και η οδηγία υλοποίησης προγράμματος HACCP σε εταιρείες τροφίμων είναι δημοσιευμένα στη Βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας, ενότητα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 852 – 853 & HACCP. Οι οδηγίες αυτές είναι πολύ χρήσιμες, δεδομένου ότι μπορεί κάποιος να ενημερωθεί γρήγορα στα κύρια σημεία και με απλούστερη γλώσσα. Επίσης, δημοσιεύτηκε στη Βιβλιοθήκη μας και το 2ο ενημερωτικό δελτίο της ECSLA