Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2022 > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Αθήνα 30 Μαρτίου 2022

Στην ετήσια εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία  του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νικόλαου Παπαθανάση, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του μεγαλυτέρου εκπαιδευτικού Προγράμματος στον χώρο των Logistics “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ” μέσω ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα ωφέλησε συνολικά 1.147 εργαζομένους σε 13 Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς τους κατάρτιση σε τέσσερα θεματικά αντικείμενα: i. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ολοκλήρωσαν συνολικά 624 ωφελούμενοι) ii. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης (ολοκλήρωσαν συνολικά 450 ωφελούμενοι) iii.  Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών (ολοκλήρωσαν συνολικά 70 ωφελούμενοι) iv. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (ολοκλήρωσαν συνολικά 25 ωφελούμενοι).

Στην εκδήλωση ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νικόλαος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του κλάδου της εφοδιαστικής, στις ενέργειες που γίνονται από την κυβέρνηση για την ανάπτυξη του κλάδου μέσα από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και το Ταμείο Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι το κράτος οφείλει να είναι δίπλα σε έναν  από τους πιο δυνατούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον μίλησαν οι κ.κ. Δρ. Παναγιω?της Γραμμε?λης Διευθυντη?ς Ερευνω?ν ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Υπευ?θυνος Πρα?ξης, Για?ννης Παπαδημητρι?ου, Προ?εδρος & Δ. Συ?μβουλος της ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Εκπαιδευτικε?ς & Συμβουλευτικε?ς Υπηρεσι?ες, Παναγιω?της Θεοφανο?πουλος, Συ?μβουλος Διοι?κησης Eurocert Ευρωπαι?κη? Εταιρει?α Ελε?γχων & Πιστοποιη?σεων A.E, Δημη?τρης Αλεξι?ου, Creative Director A3 Resizing Ideas.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το διεθνές συνέδριο που θα διεξαχθεί 20 -22 Μαΐου 2022 Divani Apollon Palace, με την συνδιοργάνωση Global Cold Chain Alliance (GCCA) και του αντίστοιχου ευρωπαϊκού φορέα.