Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2019 > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ"
Αγαπητά μας μέλη και Συνεργάτες,Η Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics διοργάνωσε το επιχειρηματικό συνέδριο «Αειφόρος Ενέργεια και Συσκευασία στην Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Intercontinental, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την επιστημονική συμβολή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και την ενεργό συνεργασία και συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας , της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας, του Ελληνικού Συνδέσμου Ετικετοποιών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.ΗΟ), του επιχειρηματικού φόρουμ A-Energy Investments, της 3ΕΚ Οργάνωση εκθέσεων και άλλων φορέων και εκπροσώπων της αγοράς.Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, βρείτε σας παρακαλούμε επισυναπτόμενες τις συνολικές Παρουσιάσεις της εκδήλωσης. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.