Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2016 > ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΥΜ ΕΤΟΥΣ 2017

Από 07/11/2016, ηδιεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών – Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών – τουυπουργείου Μεταφορών δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση 90 πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ,έτους 2017.

Ορισμένες από τιςανωτέρω άδειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια μεταφορών ήγια διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία.

Οι άδεις ΕΔΥΜαναφέρονται στους οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα καιπραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Αναλυτικά στοιχεία στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

EDYM2017.pdf

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]