Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2016 > EURAMMON SYMPOSIUM: THE FOOD AND RETAIL INDUSTRY GOES GREEN

In keeping with the motto“Path into a Green Future”, ten international lecturers showcased currenttrends and regulations in the refrigeration technology of the food and retailindustry and presented future-oriented application examples.

 

Στη βιβλιοθήκη των μελών μας στο φάκελο EURAMMON υποφάκελο Eurammon Symposium 2016 θα βρείτε τις δύο πρώτεςπαρουσιάσεις:

  1. Small transcritical (and other) CO2 systems in grocery stores
  2. Status CO2 refrigeration technology

 

[ΠΗΓΗ:http://www.eurammon.com/]