Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε Ε Β Ι Ψ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Όπως κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης, πραγματοποιείται εντός του πρώτου τριμήνου του έτους  η τακτική Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση για αυτό τοέτος έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη  15 Ιανουαρίου  2015 και ώρα 16:00 στα γραφεία της Ένωσης, Λ. Πειραιώς 226, πρώτος όροφος  

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

*Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην προκειμένη περίπτωση όμως και λόγω της επικείμενης τροποποίησης του καταστατικού, σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ½ των μελών της Ένωσης και η πλειοψηφία των ? των παρόντωνκατ΄άρθρο 99 του Α.Κ.

Κάθε μέλος θα πρέπει να προσκομίσει στη γραμματεία της Ενώσεως έγγραφοπου να νομιμοποιεί την εκπροσώπηση αυτού και της επιχείρησής του σε περίπτωση που διαφοροποιούνται από τα ήδηευρισκόμενα στη διάθεση της Ένωσης.Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις με εξουσιοδότηση.

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ   Ε Ε Β ι Ψ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 1.Οικονομική κατάσταση της Ένωσης:

Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης του έτους  2014

Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων του έτους 2014

Απαλλαγή των μελών του ΔΣ για τα πεπραγμένα του έτους 2014

Υποβολή και έγκριση του νέου προϋπολογισμού για το έτος  2015

 

2.Τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης

 

3.Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2015-2017

 

Ταύρος 31 Δεκεμβρίου 2014

 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της ΕΕΒιΨ