Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΑΠΟ 12/1 ΕΩΣ 13/2 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΥΜ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τη χορήγηση από 12 – 01 - 2015 µέχρι και 13 – 2 - 2015 των πολυµερών αδειών ΕΔΥΜ 2015 στους δικαιούχους, εφόσον προηγουµένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2014 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, ενέκρινε το υπουργείο Μεταφορών.  

Σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο ΕΔΥΜ για το 2015, µέχρι την οριζόµενη ηµεροµηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και µπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα.

Ο ενδιαφερόµενος σε αυτή την περίπτωση και εφόσον εξακολουθεί να επιθυµεί τηνάδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση, η οποία θα ληφθεί υπόψη µε βάση τον νέο αριθµό πρωτοκόλλου.

Αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΥΜ ΕΤΟΥΣ 2015.pdf

 

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]