Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΜΕ 81,03% ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΤΟ 0,46% Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Την κυριαρχία των οδικών μέσων στις εμπορευματικές μεταφορές της Ελλάδας καταδεικνύει η 3η Πανελλήνια Έρευνα για τα Logistics. Σε αυτήν αναφέρεται ότι οι οδικές μεταφορές αποτελούν το κυρίαρχο μεταφορικό μέσο, έχοντας μερίδιο αγοράς 81,03%. Ακολουθούν οι θαλάσσιες μεταφορές με 18,5%,οι σιδηροδρομικές με 0,46% και οι αεροπορικές με 0,02%.

Σύμφωνα με την μελέτη, οι οδικές μεταφορές προτιμούνται, εξαιτίας της δυνατότητας κάλυψης μικρών αποστάσεων μεταξύ βασικών πόλεων, της γεωμορφολογίας της χώρας και της ευελιξίας – αξιοπιστίας που προσφέρουν.

Όσον αφορά τον στόλο οχημάτων,υπάρχουν 1,3 εκατ. Ι.Χ. φορτηγά (τα περισσότερα γηρασμένα και μικρού μεγέθους)και 36.500 Δ.Χ., έχοντας, ως χαρακτηριστικό, τον κατακερματισμό της αγοράς. Οι οδικές μεταφορές παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, δεδομένου ότι η απελευθέρωση των αδειών Δ.Χ. δεν έχει επιφέρει ακόμα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, σύμφωνα με την 3η Πανελλήνια Έρευνα για τα Logistics, η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση στην ΕΕ, σε όγκους μεταφοράς εμπορευμάτων, μέσω σιδηροδρόμου.

Αν και το μερίδιο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών ανέρχεται στο 0,46%, εντούτοις οι προοπτικές είναι θετικές, εξαιτίας:

-Της νέας υπηρεσίας  CargoShuttle (iCS) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,

-Των συμφωνιών με κορυφαίες διεθνείς εταιρίες, για μεταφορά από Πειραιά, προς χώρες της Ν.Α. Ευρώπης,

-Της ανάπτυξης του Θριασίου Πεδίου και του πρώην στρατοπέδου Γκόνου,

-Την ολοκλήρωση των έργων τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης.

Αντίστοιχα, οι θαλάσσιες μεταφορές, με μερίδιο 18,5%, ευνοούνται από την γεωμορφολογία και την«παράδοση» της χώρας, τη διασύνδεση της ηπειρωτικής με  τη νησιωτική Ελλάδα και με όλες σχεδόν τις χώρες της ευρω-μεσογειακής λεκάνης.

Οι προοπτικές διαγράφονται θετικές, δεδομένης της έμφασης σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας, της εκμετάλλευσης του Θριασίου πεδίου, τις προγραμματισμένες επενδύσεις, ύψους 230 εκατ. ευρώ, της Cosco στον Πειραιά και της ενίσχυσης της διαμετακομιστικής δραστηριότητας.

Στις θαλάσσιες μεταφορές, με στοιχεία του 2012, η Ελλάδα βρισκόταν στην 13η θέση σε 36 χώρες της Ευρώπης στις εμπορευματικές θαλάσσιες μεταφορές, με 90 εκατ. τόνους εμπορευμάτων.

Ολόκληρη η έκθεση στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

3RDSurvey.pdf 

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]