Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΦΟΡΑ

Ανάσα για αρκετές επιχειρήσεις. με την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας - σε συνολικά 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και 1.039 δραστηριότητες- επαγγέλματα - με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού ελληνικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν αρμόδιοι υπουργοί Κωνσταντίνος Σκρέκας, Βασίλης Κικίλιας και Κυριάκος Μητσοτάκης, μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες και επαγγέλματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εκδίδουν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, μια διαδικασία που κόστιζε κυρίως σε χρόνο, αλλά και σε χρήμα για τον επαγγελματία – επιχειρηματία. Η ΚΥΑ έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικών τομέων και συνολικά 897 δραστηριότητες - επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα, με την κοινή υπουργική απόφαση, ο επαγγελματίας – επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα γενικά προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, που ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων,χωρίς να απαιτείται να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό.

Υπογραμμίζεται ότι ανάλογα με την κατηγορία δραστηριότητας, συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση του επαγγελματία– επιχειρηματία να εγκαταστήσει μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας.Επίσης, ισχύει η υποχρέωση για σύνταξη μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας –τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης, καθώς και τη χρήση εναλλακτικής(αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας.

Σημειώνεται ότι με την ΚΥΑ,απαλλάσσονται από το Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, μονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία μικρού κινδύνου, μεταξύ των οποίων βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιγράφονται αναλυτικά ποιες βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αφορά.

Investment_Licensing_Review_(2).pdf 

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]