Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2014 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα των οποίων η επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση συμμορφώνεται με:

1. Την Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με τους γενικούς όρους επισήμανσης, παρουσίασης &διαφήμισης τροφίμων και την Οδηγία 90/496/ΕΟΚ σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες ή εναλλακτικά

2.με τον Κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

H νέα Eνωσιακή νομοθεσία για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές


Από την 13η Δεκεμβρίου 2014 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η νέα νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές η οποία ενοποιεί τις ανωτέρω δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ& 90/496/ΕΟΚ) σε μια νομοθεσία, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, με τον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα η γενική και διατροφική επισήμανση.Βασικότερες αλλαγές με βάση το νέο κανονισμό της Ένωσης :Αποσαφήνιση των ευθυνών σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων

Αναγνωσιμότητα των ετικετών (ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς)

Έμφαση των αλλεργιογόνων συστατικών στον κατάλογο συστατικών

Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα συστατικά στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα

Αποσαφήνιση των κανόνων που ισχύουν όσον αφορά στην επισήμανση της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης

Υποχρεωτική διατροφική δήλωση για όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα (με εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων)

Καθορισμός των διατροφικών στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στην υποχρεωτική διατροφική δήλωση

Καθορισμός κριτηρίων για την πρόσθετη εθελοντική αναγραφή των διατροφικών στοιχείων στο μπροστινό μέρος της ετικέτας.

Αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή πληροφοριών για την εξ αποστάσεως πώληση


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1169_2011.pdf

QUESTIONS & ANSWERS _reg1169-2011.pdf

 

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


 guidance_tolerances.pdf

guidance_methods_analysis.pdf

 

http://ec.europa.eu/