Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Με την αρνητική ψήφο Βρετανίας, Ολλανδίας και Σουηδίας, το συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας,υιοθέτησε στις 13 Οκτωβρίου το νέο Κανονισμό σχετικά με τα μέτρα προώθησης αγροτικών προϊόντων. Με τη δημοσίευση του νέου Κανονισμού είναι αυτονόητο ότι καταργείται  ο προηγούμενος σχετικός Κανονισμός 3/2008.

Η Ε.Ε.προκειμένου να υπογραμμίσει τη σημασία που αποδίδει στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων έχει προβλέψει μία σταδιακή αλλά σημαντική αύξηση των χρημάτων που θα διαθέσει. Έτσι η χρηματοδότηση των σχεδίων που θα υποβληθούν θα ανέλθει από 61,5 εκατ. Ευρώ στα  200 εκατ. Μέχρι το 2020. επιπλέον με το νέο Κανονισμό αναμένεται να διευκολυνθεί η υαλοποίηση των προγραμμάτων αλλά και να αυξηθεί η κοινοτική υποστήριξη για σχέδια προώθησης σε τρίτες χώρες.

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το νέο Κανονισμό

Κανονισμός προώθησης γεωργικών προϊόντων.pdf

[ΠΗΓΗ:http://register.consilium.europa.eu/]