Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ

Το θέμα της ενέργειας  αποτελεί το μείζον πρόβλημα του κλάδου μας. Ο κ. Λαμπρούλης Κων/νος μας απέστειλε δύο έγγραφα τα οποία σε απλή και κατανοητή γλώσσα παρουσιάζουν τις απαραίτητες έννοιες που πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης για να κατανοεί τι και πως πληρώνει και πως θα κάνει εξοικονόμηση. Στη βιβλιοθήκη μας στο φάκελο «Ερμηνεία λογαριασμών ΔΕΗ» θα βρείτε αναρτημένα τα δύο αυτά πολύτιμα έγγραφα.