Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΕΛΤΑ – CHIPITA, ΑΓΟΡΑ ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΠΌ NESTLE

Aνακοινώθηκε στις 19-12-05 η συγχώνευση των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, CHIPITA, ΔΕΛΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, GOODYS και ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Με τη συγχώνευση αυτή δημιουργείται εταιρεία με σημαντικό μέγεθος στην Ευρώπη και πρώτη στην Ελλάδα στο κλάδο των τροφίμων. Η συγχώνευση δημιουργεί μια μεγάλη Ελληνική εταιρεία – ηγέτη στην αγορά τροφίμων, με σημαντική θέση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία των επί μέρους εταιρειών, το νέο σχήμα αναμένεται να έχει κύκλο εργασιών της τάξης των 860 εκ. ευρώ. Οι συνέργιες που αναμένεται να προκύψουν στο πλαίσιο της ενοποιημένης εταιρείας αφορούν δυνατότητα δυναμικής ανάπτυξης, λειτουργικές βελτιώσεις (κόστος, παραγωγικότητα, διαδικασίες), διοικητικά και οργανωτικά οφέλη και βελτιστοποίηση επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Επίσης, η ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ περνάει στη NESTLE έναντι τιμήματος 240 εκ. ευρώ, υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ανήλθε το 2004 σε 123 εκ. ευρώ. Με τη συναλλαγή αυτή η ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποκτά κεφάλαια που θα αξιοποιηθούν στη νέα ενοποιημένη της πορεία. Σημειώνεται ότι η NESTLE αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων και ποτών με κύκλο εργασιών το 2004    350 εκ. ευρώ. Διαθέτει 4 εργοστάσια (καφέ, νερού και συμπυκνωμένου γάλακτος).