Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Hπρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030 και η Κοινή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια, αποτελούν τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές συμβούλιο των Ευρωπαίων ηγετών στις 23 Οκτωβρίου. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ριζική ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη και τα τεράστια οφέλη που μπορεί αυτή να αποφέρει (επίτευξη κλιματικών στόχων,καταπολέμηση ανεργίας, δραστική μείωση εισαγωγών ενέργειας κ.ά.) δυστυχώς αγνοήθηκαν.

Προκειμένου να επιστήσουν την προσοχή γι’ αυτή την σημαντική παράλειψη, οι γενικοί γραμματείς των οργανισμών EuroAce, Εurima και Glass for Europe, συνέταξαν και συνυπέγραψαν μία επιστολή την οποία απέστειλαν στους 28 ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών-μελών της Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι ένας δεσμευτικός στόχος αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των υφισταμένων κτιρίων στην Ευρώπη σε ποσοστό 40% είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου ανακαίνισης με πολλαπλά οφέλη που αφορούν σε επενδυτές, επιχειρήσεις και πολίτες και κυρίως σε ότι αφορά την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη.

Η επιστολή αυτή υποστηρίζεται από πολλούς Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης - ΙΝΖΕΒ.ORG, που αποτελεί και το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Renovate Europe Campaign.

Ακολουθεί,μεταφρασμένη στα ελληνικά, η πρωτότυπη επιστολή:

Ανακαίνιση κτιρίων-απαραίτητη για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων 2030 για κλίμα και ενεργειακή ασφάλεια

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί ζητούν δεσμευτικό στόχο αύξησης ενεργειακής απόδοσης κατά 40%

Hπρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030 και η Κοινή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια, αποτελούν τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές συμβούλιο των Ευρωπαίων ηγετών στις 23 Οκτωβρίου. Από τους ηγέτες των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ζητηθεί να υποβάλλουν τις χώρες τους σε δοκιμές ώστε να προσδιορίσουν την ικανότητα αντίδρασης τους σε περίπτωση ελλείψεων ενέργειας από εισαγωγές τον προσεχή χειμώνα.

Στην επιστολή που απέστειλαν στους 28 ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών-μελών της Ε.Ε.,τρεις κυρίαρχοι οργανισμοί της βιομηχανίας (EuroAce, Εurima και Glass forEurope), εξηγούν ότι «Μία, μεγάλης κλίμακας, ριζική ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της Ευρώπης θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά τις εισαγωγές ενέργειας χωρίς αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες λύσεις προσανατολισμένες στη διαχείριση της προσφοράς. Πράγματι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι ο κτιριακός τομέας αποτελεί τον πιο “σπάταλο” χρήστη φυσικού αερίου, η μείωση της εξάρτησής μας από το φυσικό αέριο θα έπρεπε να αρχίσει περιορίζοντας τη σπατάλη ενέργειας στα κτίρια».

Η συμπερίληψη στην πρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030  ενός δεσμευτικού στόχου αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των υφισταμένων κτιρίων στην Ευρώπη σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση πολιτικών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου ανακαίνισης των «σπάταλων» ευρωπαϊκών κτιρίων.

Παρόλ’ αυτά, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030, φαίνεται να αγνοεί παντελώς τις τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, θεσμοθετώντας στο προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο τον στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 40% μέχρι το 2030, έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν εφαρμόσιμες λύσεις στο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, και παράλληλα να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη δημιουργία εκατομμυρίων τοπικών θέσεων εργασίας.

Πράγματι,όπως αναφέρεται στην επιστολή, «η ανακαίνιση του κτιριακού μας αποθέματος θα φέρει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων η αύξηση των τοπικών θέσεων εργασίας, η ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας και η βελτίωση των δημοσίων εσόδων».

Μετα υψηλά ποσοστά ανεργίας στον κατασκευαστικό τομέα και τις απαραίτητες τεχνολογίες ανακαίνισης κτιρίων ήδη διαθέσιμες στην αγορά, ένα δυναμικό και φιλόδοξο σχέδιο ριζικής ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος θα επέτρεπε την επιστροφή στην αγορά εργασίας ικανού εργατικού δυναμικού και θα παρείχε πολλαπλά οφέλη σε επενδυτές, επιχειρήσεις και απλούς πολίτες.

Οι υπογράφοντες την επιστολή:

Adrian JOYCE, Secretary General, Euro ACE

Jan TE BOS, Secretary General, Eurima

Bertrand CAZES, Secretary General, Glass for Europe

 

[ΠΗΓΗ:http://www.energypress.gr/]