Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΜΕΙΩΣΗ 5,6% ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Παράλληλα,όπως προέκυψε από την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ο δείκτης ζημιών του κλάδου μειώθηκε ελαφρώς στο 24,6% από 25,6%, το 2012.

Η μέση πληρωθείσα ζημιά αυξήθηκε στα 3.236 ευρώ,από 2.687 ευρώ το 2012, ενώ η μέση εκκρεμής ζημιά μειώθηκε από τα 6.154 ευρώ το 2012 στα 5.522 ευρώ το 2013.

Από τη μελέτη των στοιχείων για το οικονομικό έτος 2013, διαπιστώνεται μείωση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων από το 92,0% το 2012 στο 84,8% το 2013. Παρομοίως, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις μειώθηκαν ως ποσοστό των ζημιών οι οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους από το 349,7% το 2012 στο 342,2% το 2013.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου "chain-ladder", η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ'όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η ίδια μέθοδος εκτιμά το δείκτη ζημιών στο 28,7% και τη μέση ζημιά(πληρωθείσες και εκκρεμείς) στα 3.594 ευρώ για το 2013.

Ταυτοχρόνως,οι εκκρεμείς αποζημιώσεις μειώθηκαν ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων στο 84,8% από 92,0%, τιμή η οποία είναι αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των λοιπών κλάδων κατά ζημιών.

Όταν οι εκκρεμείς αποζημιώσεις εξετάζονται ως ποσοστό των αποζημιώσεων, οι οποίες συνέβησαν εντός του 2013, μειώνονται από 349,7% το 2012 στο 342,2% το 2013. Οι τιμές του κλάδου ως προς το συγκεκριμένο μέγεθος είναι σαφώς μεγαλύτερες από τις ασφαλίσεις λοιπών κλάδων κατά ζημιών για το 2012(204,6%).

Παραλλήλως,το μέσο δικαίωμα συμβολαίου αυξήθηκε στο 13,1% από 12,2%, αλλά παραμένει χαμηλότερο από αυτό στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης κατά ζημιών για το 2012(15,4%). Τέλος, το κόστος πρόσκτησης εργασιών μειώθηκε στο 22,5% από 23,0% το 2012 και επισημαίνεται ότι είναι σαφώς μεγαλύτερο από την αντίστοιχη τιμή των λοιπών κλάδων ασφάλισης κατά ζημιών για το 2012 (16,4%).  

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]