Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014

 Το ενδεχόμενο να επιβληθούν νέοι φόροι στην ενέργεια και μάλιστα αναδρομικά για το 2014 αφήνει ανοικτό το σχέδιο νόμου για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και προς την κατεύθυνση αυτή ορίζει ότι από 1ης Ιανουαρίου 2014 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η εξοικονόμηση ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 1,5% των κατ' όγκον πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας.

Προς τον σκοπό αυτό, που επί της ουσίας αφορά σε μείωση του όγκου πωλήσεων των εταιρειών κατά 1,5% ετησίως, προτείνεται να επιβληθούν διάφορα μέτρα, μεταξύ των οποίων:

1) Φόροι στην ενέργεια ή στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι οδηγούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση.

2) Καθεστώτα και μέσα χρηματοδότησης ή φορολογικά κίνητρα που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση.

3) Κανονισμούς ή εθελοντικές συμφωνίες που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση, καθώς και σειρά μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν είτε μόνα τους, είτε συνδυαστικά κ.λ.π.

Σαν μέτρο βάσης για τον υπολογισμό της μείωσης του 1,5%μπορεί να ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος πωλήσεων ενέργειας των τριών τελευταίων ετών όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Το νομοσχέδιο περιέχει ειδικές προβλέψεις, ώστε η μείωση της εξοκονομούμενης ποσότητας ενέργειας να μην ξεπεράσει το 25%.

Aτομικοί μετρητές θέρμανσης

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα την υποχρεωτική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ενέργειας, το κόστος των οποίων θα επιβαρυνθούν οι καταναλωτές, καθώς αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού χρήσης«υποχρεούνται να παρέχουν σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ατομικούς μετρητές».

Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρμανση-ψυξη παρέχεται από κεντρική πηγή εγκαθίστανται ατομικοί μετρητές κατανάλωσης ως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 σε κάθε μονάδα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό. Σε περίπτωση που η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς αποδοτική, για τη μέτρηση της θερμότητας πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές κόστους θερμότητας σε κάθε θερμαντικό σώμα, εκτός και αν η εγκατάστασή τους δεν είναι οικονομικώς αποδοτική.

Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να αναζητούνται εναλλακτικές, οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι μέτρησης. Στους στόχους του νομοσχεδίου είναι ακόμα η ανάπτυξη της αγοράς των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών, η αξιοποίηση της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, η κινητοποίηση επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας, οι ενεργειακοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις.

[ΠΗΓΗ: Ημερησία]