Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > 15ΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΝΟΜΕ

Σήμερα έληγε, με βάση τις προθεσμίες που είχαν τεθεί από τη ΡΑΕ, η περίοδος που είχαν στη διάθεσή τους οι εμπλεκόμενοι φορείς για να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το μηχανισμό δημοπρασιών τύπου NOME που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες  έχει δοθεί 15 μερη παράταση μετά από αίτημα της ΔΕΗ(η επιχείρηση ζήτησε παράταση 4 εβδομάδων αλλά τα μνημονιακά χρονοδιαγράμματα είναι πολύ πιεστικά) η οποία υποστηρίζει ότι το νέο σχέδιο της ΡΑΕ είναι ριζικά διαφορετικό από το πρώτο, περιλαμβάνει πολλές νέες ρυθμίσεις και συνεπώς χρειάζεται χρόνος για να αξιολογηθεί.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη δημόσια διαβούλευση θα κρατήσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια, προς τα μέσα Οκτωβρίου, θα δοθούν στο ΥΠΕΚΑ, τόσο το τελικό κείμενο για τις δημοπρασίες όσο και η μεθοδολογική προσέγγιση και τα νούμερα για την τιμή αναφοράς (ρυθμιζόμενη τιμής εκκίνησης του διαγωνισμού). Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης του ΥΠΕΚΑ με την τρόικα, ενώ θα πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά όλα θα πρέπει στη συνέχεια να νομοθετηθούν από το ΥΠΕΚΑ πράγμα που σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση οι δημοπρασίες δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν το τέλος Φεβρουαρίου του 2015.

Ειδικότερα, στις αρχικές εκτιμήσεις της (δηλαδή πριν δοθεί η 15μερη παράταση στη διαβούλευση) η ΡΑΕ υποστήριζε ότι η «πρώτη δημοπρασία θα λάβει χώρα την 20η.02.2015 και θα αφορά  800 MWh/ώρα για το 12 μηνο διάστημα 01.04.2015-31.03.2016. Κατά την ίδια ημερομηνία θα λάβει χώρα και δημοπρασία τρίμηνου προϊόντος 400 MWh/ώρα για το διάστημα 01.04.2015-30.06.2015. Θα ακολουθήσουν τρεις (3) ακόμα δημοπρασίες για το τρίμηνο προϊόν των 400 MWh/ώρα, ώστε να καλυφθεί το σύνολο το 1200 MWh/ώρα για το 12μηνο διάστημα 01.04.2015-31.03.2016». Οι ημερομηνίες αυτές, τώρα,αναμένεται να πάνε πίσω κατά 2 - 3 εβδομάδες.

Όπως αναφέρει, μιλώντας στο energypress αρμόδιος παράγοντας του ΥΠΕΚΑ, με την έλευση των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας στο τέλος του μήνα, τα νέα ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα αναμένεται να πάρουν και επίσημη μορφή, αναθεωρώντας τα προηγούμενα.

[ΠΗΓΗ:http://www.energypress.gr/]