Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > Θ. ΦΕΣΣΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΒ : ΣΤΟ 10% ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΕΠ

Τη δυναμική της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αναπτυξιακή προοπτική και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας,τόνισε ο ΣΕΒ, παρουσιάζοντας τις θέσεις του στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με την ευκαιρία της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου, με τίτλο:«Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις».  

Επίσης, ο ΣΕΒ κατέθεσε Έκθεση που έχει εκπονήσει ομάδα εργασίας του, με θέμα την «Ex-ante Αξιολόγηση Επιπτώσεων στην Ανταγωνιστικότητα» του νομοσχεδίου. Σημειωτέον ότι, παρόμοια έκθεση, δεν έχει εκπονηθεί ποτέ στο παρελθόν.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας, σε σχετική δήλωσή του, σημειώνει ότι «η εφοδιαστική αλυσίδα (ταLogistics), είναι ένας από τους ανερχόμενους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας  και μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι μιας εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. 

Με μερίδιο συμμετοχής σχεδόν 10% στο ελληνικό ΑΕΠ ο κλάδος των Logistics μπορεί να αξιοποιήσει  ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανάπτυξης, ικανό να αναδείξει τη χώρα μας σε διεθνή κόμβο εμπορίου και μεταφορών. Η ενίσχυση των υποδομών στον τομέα, η  ουσιαστική διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης του κλάδου, καθώς και η ενίσχυση της δυναμικής επέκτασης των συνεργασιών με διεθνείς παίκτες, συνθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία για ένα success story  στην Ελληνική οικονομία.»

Παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΣΕΒ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Χάρης Κυριαζής επισήμανε ότι, λόγω της οριζόντιας, καθοριστικής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολο της οικονομίας,  ο ΣΕΒ εγκαίρως εστίασε το ενδιαφέρον του στην αναβάθμιση του τομέα, συνδιαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση την πρότυπη έκθεσηEx-ante αξιολόγησης των επιπτώσεων του νομοσχεδίου, η οποία ωρίμασε μέσα από μια υποδειγματική διαδικασία συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους φορείς, ο ΣΕΒ εκτιμά ως πολύ θετική τη συμβολή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην ανάπτυξη των Logistics στη χώρα μας.

Για τον ΣΕΒ παράλληλα με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, η περαιτέρω υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα απαιτεί έμφαση στους ακόλουθους άξονες:  

-Ανάπτυξη ενός «εθνικού οικοσυστήματος κορμού για την εξυπηρέτηση των εγχώριων αναγκών μεταφοράς και διανομής». Αυτό αφορά ουσιαστικά στην ταχεία ολοκλήρωση εθνικών συνδυασμένων υποδομών στον κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, στην αποτελεσματική διασύνδεση του με περιφερειακούς μεταφορικούς άξονες αλλά και τις κεντρικές εμπορευματικές πύλες της χώρας, και

-Ανάπτυξη ενός «οικοσυστήματος ολοκληρωμένων εμπορικών πυλών και πόλων ανάπτυξης» ώστε να διασυνδεθούν αποτελεσματικά:

(α) οι λιμενικές και αεροπορικές πύλες ταχείας προώθησης των ελληνικών προϊόντων σε διεθνείς αγορές

(β) οι υπηρεσίες logisticsπροστιθέμενης αξίας που δημιουργούν επιπλέον εισόδημα για τη χώρα

(γ) το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων εφοδιαστικής, με εστίαση, κατά προτεραιότητα,στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (ως το πρώτο αναπτυξιακό υπόδειγμα) και στη συνέχεια αναπαραγωγή σε άλλες πύλες, όπως η Θεσσαλονίκη, με εστίαση στα Αgrologistics.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΒ, μέσα από το Δίκτυο Εταιριών Εφοδιαστικής Αλυσίδας που έχει δημιουργήσει αλλά και ως μόνιμο μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Logistics, έχει ενεργοποιήσει τις σημαντικότερες εταιρίες του τομέα και έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες ώστε να αναδειχτούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις  για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του κλάδου. 

 

ΕΚΘΕΣΗ EX_ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS.pdf 

[ΠΗΓΗ:http://www.observatory.org.gr/]