Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Υπόμνημα αποτελούμενο από 6 δέσμες προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας παρέδωσε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανικών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Αθ.Σαββάκη κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Στο υπόμνημα, μεταξύ άλλων, περιγράφονται τα κυριότερα προσκόμματα στην καθημερινή λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, ενώ για άλλη μια φορά ο επικεφαλής του ΣΒΒΕ ζήτησε από τον κ.Σαμαρά την μείωση του ενεργειακού κόστους για την οικονομική «αποσυμφόρηση» των επιχειρήσεων.

Από μέρος του κ. Σαββάκης σημείωσε: «...Η Κυβέρνηση καλείται να πράξει το αυτονόητο, που δυστυχώς παραμένει ακόμη ζητούμενο, ενισχύοντας την παραγωγή ελληνικών προϊόντων, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Παροχή ρευστότητας, μείωση φορολογίας και κόστους ενέργειας, όπως επίσης και ενισχύσεις λειτουργικών δαπανών για την περιφερειακή βιομηχανία, ζητήσαμε να αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα από την Κυβέρνηση εντός του Σεπτεμβρίου...»

Επιπλέον, στη συνάντηση συζητήθηκαν θεσμικά ζητήματα για τη βιομηχανία, όπως:

1. Η συγκεκριμένη - συμφωνημένη ατζέντα αναδιάρθρωσης της περιφερειακής βιομηχανίας.

2. Η άσκηση κλαδικών πολιτικών.

3. Η άμεση εφαρμογή και ο έλεγχος αυστηρών προδιαγραφών κατασκευής και υλικών στα δημόσια κτίρια – σχολεία

4. Η συμμετοχή του ΣΒΒΕ στη «Διϋπουργική Επιτροπή για τη Βιομηχανική Πολιτική».

5. Η καθιέρωση της αρχής της «εταιρικότητας» στο νέο ΕΣΠΑ, χωρίς αποκλεισμούς φορέων της περιφέρειας.

6. Η αποκεντρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων μέτρων για τη βιομηχανία.

7. Η δημιουργία νέου συστήματος χρηματοδότησης της καινοτομίας, με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης και χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Σημειώνεται ότι στο Υπόμνημα περιλαμβάνεται εφέτος έρευνας γνώμης των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ για το «Οικονομικό Κλίμα και τις Επενδυτικές Προοπτικές» στη Βόρεια Ελλάδα

[ΠΗΓΗ:http://www.energypress.gr/]