Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ. ΑΡΙΘΜ 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 601/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014 , για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατηγορία τροφίμων «Κρέας και προϊόντα κρέατος» και τη χρήση ορισμένων προσθέτων τροφίμων σε παρασκευάσματα κρέατος Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ ΑΡΙΘΜ 601_2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf 

[ΠΗΓΗ:http://eur-lex.europa.eu/]