Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

Νέος τροποποιημένος κατάλογος για τα πρόσθετα που θεωρούνται εγκεκριμένα για χρήση στα παρασκευάσματα κρέατος ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρα και στη χώρα μας)από τις 25 Ιουνίου. Στο νέο αυτό κατάλογο το κρέας ταξινομείται πλέον σε τρεις υποκατηγορίες: νωπό κρέας, παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με βάση το κρέας(πριν οι υποκατηγορίες ήταν δυο: μη επεξεργασμένο κρέας και επεξεργασμένο κρέας). Με βάση αυτή την ταξινόμηση τα παρασκευάσματα κρέατος εξαιρούνται από τα τρόφιμα στα οποία απαγορεύεται η χρήση χρωστικής, καθώς και ορισμένων ακόμα προσθέτων.

Ο νέος αυτός κατάλογος περιέχεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 601/2014 της Επιτροπής, ο οποίος εκδόθηκε στις 4/6/2014 και τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με βάση το σκεπτικό του νέου κανονισμού, όταν καταρτίστηκε ο ενωσιακός κατάλογος των επιτρεπόμενων προσθέτων τα παρασκευάσματα εθεωρούντο μη επεξεργασμένο κρέας γιατο οποίο ο αριθμός των εγκεκριμένων προσθέτων ήταν περιορισμένος. Η διαφορετική ερμηνεία των παρασκευασμάτων είχε ως αποτέλεσμα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να διαφοροποιούν τη χρήση ορισμένων προσθέτων.

Όπως αναφέρει ο νέος κανονισμός βάσει των αιτημάτων από διάφορα κράτη εγκρίνεται μεταξύ των άλλων η χρήση των εξής προσθέτων:

- ακετυλιωμένου όξινου φωσφορικού αμύλου (Ε 1414) και όξινου φωσφορικού υδροξυπροπυλαμύλου (Ε1442) με σκοπό τη μείωση της απώλειας νερού σε ρολά που περιέχουν κιμά, γύρο,μπιφτέκι, σουβλάκι, σουτζουκάκι, κεμπάπ και σεφταλιά.

- ανθρακικά άλατα του νατρίου (Ε 500) ως υγραντικό μέσο σε παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών,μπιφτέκι, σουτζουκάκι, κεμπάπ, σεφταλιά, για λόγους διατήρησης της συνεκτικότητας και των χυμών.

- κουρκουμίνη (Ε100), καρμίνες (Ε 120), καραμελοχρώματα (Ε 150a – d), εκχύλισμα πάπρικας (Ε160c), βετανίνη (Ε 162) για το χρωματισμό ορισμένων προϊόντων μεταξύ των οποίων μπιφτέκι, σουτζουκάκι, κεμπάπ.

Με την εφαρμογή του νέου κανονισμού το τι επιτρέπεται και τι όχι είναι πλέον συγκεκριμένο και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας οι έλεγχοι από τις κτηνιατρικές αρχές έχουν ξεκινήσει.

Ελεγκτές μας επισημαίνουν ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι χρήστες των προσθέτων, γιατί πολλά από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν είναι εναρμονισμένα με τις νέες απαιτήσεις. 

[ΠΗΓΗ:http://meatnews.gr/]