Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ISO 22000 : TO NEO ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημοσίευσε το νέο πρότυπο ISO 22000, που σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει τις τροφικές αλυσίδες παγκόσμια. Το νέο πρότυπο επιτρέπει την υλοποίηση ενός συστήματος ασφάλειας τροφίμων με τυποποιημένο και εναρμονισμένο τρόπο, σε όλες τις βιομηχανίες τροφίμων, τις επιχειρήσεις logistics τροφίμων και τις επιχειρήσεις παραγωγής συσκευασιών τροφίμων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι τώρα, υπάρχουν δεκάδες Εθνικά πρότυπα για το σκοπό αυτό, τα οποία δημιουργούν σύγχυση και αυξημένο κόστος. Με την εφαρμογή του νέου προτύπου, θα γίνει η αντιμετώπιση με εναρμονισμένο τρόπο. Το ISO 22000 ενσωματώνει τις αρχές του HACCP και καλύπτει τις απαιτήσεις όλων των προτύπων HACCP που έχουν εκδοθεί σε διεθνές επίπεδο. Το ISO 22000 μπορεί να πιστοποιείται, παρέχοντας έτσι εγγύηση στους πελάτες της επιχείρησης για τα οφέλη του, αλλά μπορεί και να χρησιμοποιείται και χωρίς πιστοποίηση, μόνο για τα οφέλη που παρέχει στις επιχειρήσεις. Η δομή του προτύπου ISO 22000 είναι παρόμοια με αυτή του ISO 9001 : 2000. Η απόλυτη αυτή συμβατότητα διευκολύνει πολύ τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ISO 9001 : 2000 να προεκτείνουν τη πιστοποίησή τους και κατά το ISO 22000. 

Σημειώνεται ότι προετοιμάζεται μια εύκολη στη χρήση έκδοση που αφορά στις μικρές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, με τίτλο “ISO 22000 : Are you ready?”, που έχει στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές να εξοικειωθούν με το νέο πρότυπο. 

Πατήστε  εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.