Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 852 & 853 / 2004

Εκδόθηκαν από τη Κοινότητα δυο προσχέδια (draft) με οδηγίες υλοποίησης των κανονισμών 852 & 853 / 2004, οι οποίοι μπαίνουν σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη – μέλη από 1-1-2006. Οι οδηγίες θα οριστικοποιηθούν σύντομα εντός του έτους. Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός 852 επιβάλλει την εφαρμογή HACCP σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων με εναρμονισμένο τρόπο. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθεί τους επόμενους μήνες Πανευρωπαϊκός Οδηγός Πρακτικών Υγιεινής. Επίσης, ο ίδιος κανονισμός επιβάλλει την εγγραφή σε μητρώα όλων των επιχειρήσεων τροφίμων (και των Ψυγείων), ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι. Ο κανονισμός 853 περιέχει γενικές απαιτήσεις ειδικά για τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Σύμφωνα με τον 853, οι εγκαταστάσεις που επεξεργάζονται / αποθηκεύουν ζωικά προϊόντα (και τα Ψυγεία), πρέπει να εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές. Τα προσχέδια με τις οδηγίες υλοποίησης των κανονισμών 852 και 853 δημοσιεύονται στη Βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας.