Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ISO9001

Το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO9001 βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Η ενημερωμένη έκδοση αναμένεται μέχρι το τέλος του 2015. Όλα τα πρότυπα ISOανασκοπούνται κατά κανόνα κάθε πέντε χρόνια. Η νέα έκδοση του προτύπου ISO9001 θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και θα είναι συμβατή, όπως και η προηγούμενη, με άλλα συστήματα (ISO14001,ISO2000 κ.α.)

[ΠΗΓΗ: http://www.isolution.gr/ Η ISOLUTION είναι μια σύγχρονη επιχείρηση παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και εκπόνησης μελετών σε ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων. Έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία,επιστημονική γνώση και κατάρτιση έχει την δυνατότητα παροχής αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση σας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.