Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΩΣ 45%

'Εως τον Σεπτέμβριο προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος για τον οποίο έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου,όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεων,δαπανών και μορφής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020, προβλέπεται η ενίσχυση του συνόλου της Ελληνικής Επικράτειας με ποσοστά που θα φτάνουν έως το 45%.

Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων προσδιορίζει τις περιοχές ενός κράτους μέλους που είναι επιλέξιμες για εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Ο χάρτης θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και προσδιορίζει επίσης τα ανώτατα επίπεδα ενίσχυσης που μπορούν να χορηγηθούν σε περιφερειακά επενδυτικά έργα που υλοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις σε ενισχυόμενες περιοχές, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 10% και 25% του συνολικού κόστους των επενδύσεων, ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή. Για τιςμεσαίες και μικρές επιχειρήσεις τα ποσοστά αυτά αυξάνονται έως και 20% ανάλογαμε το μέγεθος της επιχείρησης, αλλά και την περιοχή στην οποία θαδραστηριοποιείται και μπορεί να φτάσουν έως το 45%. 

Παράλληλα,στον Νέο Επενδυτικό Νόμο προβλέπεται να συμπεριληφθούν σημαντικές αλλαγές οι οποίες θα διαφοροποιήσουν και θα εκσυγχρονίσουν εξαιρετικά το θεσμικό πλαίσιο ώστε να γίνει ακόμη πιο προσιτό και ελκυστικό για τις επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να υποβάλλουν τα αιτήματά τους.
Επίσης, προβλέπεται να διαμορφωθούν νέες διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες θα επιταχύνεται ακόμη περισσότερο η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης επενδυτικών σχεδίων. Πέρα όμως από τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που αφορούν την φάση αξιολόγησης και έγκρισης ενός έργου, προβλέπονται και σημαντικές αλλαγές στις τηρούμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες ελέγχου και εκταμιεύσεων των εγκεκριμένων ποσών επιδότησης, ώστε να μη χάνετε πολύτιμος χρόνος για τις επιχειρήσεις – φορείς επενδυτικών σχεδίων .

Η άμεση ενεργοποίηση του Νέου Επενδυτικού Νόμου αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας και αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να αμβλυνθεί το χρονικό κενό που υπάρχει από την ημέρα που διεκόπη η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων λόγω των αλλαγών που επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μέχρι την εκ νέου ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση των Ελληνικών Επιχειρήσεων

 Κρατικη ενίσχυση_Ελλάδα_Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων.pdf