Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΟΔΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

Τις αποφάσεις της σχετικά με τη Μεθοδολογία υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ έδωσε στη δημοσιότητα η ΡΑΕ.

Όπως αναφέρει η αρχή στη σχετική της ανακοίνωση:

«Με τις από 19.06.2014 σχετικές Αποφάσεις (339/2014 &340/2014), και σε συνέχεια των από 27.12.2013 και 09.05.2014 δημόσιων διαβουλεύσεων, η ΡΑΕ ολοκλήρωσε την τροποποίηση της Μεθοδολογίας υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, καθώς και συναφείς τροποποιήσεις άρθρων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

Σημειώνεται ότι η ΡΑΕ έχει ήδη αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο την περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση της παρούσας μεθοδολογίας για τις ρυθμιστικές περιόδους μετά το 2017, με στόχο, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή κινήτρων μείωσης των λειτουργικών εξόδων του Διαχειριστή, μέσω μηχανισμού επιμερισμού μεταξύ καταναλωτών και Διαχειριστή, του οφέλους που θα επιτυγχάνεται, καθώς και τη σύνδεση του Επιτρεπόμενου Εσόδου με συγκεκριμένους στόχους ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας».

Απόφαση 339_2014.pdf

Απόφαση 340_2014.pdf

[ΠΗΓΗ:http://www.energypress.gr/]