Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Με αφορμή την εγκύκλιο της Νομαρχίας Πειραιά που έγινε προς επιχειρήσεις μας, σχετικά με τη τήρηση των κανόνων ιχνηλασιμότητας που αναφέρονται στο Κανονισμό 178 / 2002, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στη Βιβλιοθήκη μας στην ενότητα της Νομοθεσίας υπάρχει ειδική υποενότητα για την ΙΧΛΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. Εκεί υπάρχουν καταχωρημένα στα Ελληνικά δυο ενδιαφέροντα έγγραφα : Το πρώτο είναι «ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ» και το δεύτερο «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-1-05». Το τελευταίο εκπόνησε η Ένωση ειδικά για να διευκολύνει τα μέλη της για γρήγορη ενημέρωση. Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις μας έχει το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού 178 / 2002.