Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 2037/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει, στις 6-7-05 έγινε στη Θεσσαλονίκη κοινή ημερίδα από ΥΠΕΧΩΔΕ και εταιρεία ALTEREN (στην οποία ανατέθηκε από ΥΠΕΧΩΔΕ έργο σχετικά με τη κάλυψη υποχρεώσεων αναφορικά με τη κλιματική αλλαγή και τη στοιβάδα του όζοντος), με θέμα “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 2037/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ” Την ημερίδα παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ν. Χαριτωνίδης, ο οποίος εξέθεσε την ιδιαιτερότητα του κλάδου και τα προβλήματα που θα προκύψουν για τις μονάδες που χρησιμοποιούν τέτοια ψυκτικά μέσα. Συμφωνήθηκε με τα στελέχη του ΥΠΕΧΩΔΕ και της ALTEREN να προσφέρει η Ένωση όπου μπορεί τη βοήθειά της, στη συλλογή στοιχείων για τα Ψυγεία που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα τύπου “φρέον”, καθώς και στη επεξεργασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ΚΥΑ αυτή θα προσδιορίζει τις ρυθμίσεις εκείνες τις οποίες επιβάλει ο Κανονισμός 2037 / 29-6-00 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. Ο Κανονισμός 2037 τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το 2038 και 2039 / 28-9-2000 και 1804 / 2003. Τα κείμενα των κανονισμών αυτών έχουν δημοσιευτεί και στην Ελληνική γλώσσα. Ο κανονισμός 2037 εκδόθηκε αναθεωρώντας το Κανονισμό 3094 της 21-12-1994, προκειμένου να αναληφθεί δράση σε Κοινοτικό επίπεδο, ώστε να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της Κοινότητας που απορρέουν από τη σύμβαση της Βιέννης και από τις τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ που εγκρίθηκαν στην 7η σύνοδό του στη Βιέννη το 12ο / 1995, καθώς και στην 9η σύνοδο στο Μόντρεαλ τον 9ο / 1997, στην οποία συμμετείχε η Κοινότητα ως συμβαλλόμενο μέλος.

Ο Κανονισμός 2037 / 2000 αφορά τη παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, τη ποιοτική αποκατάσταση και τη καταστροφή χλωροφθορανθράκων, άλλων πλήρως αλογονομένων χλωροφθορανθράκων, halons, τετραχλωροφθορανθράκων, ΙΙΙ – τριχλωροαιθανίου, μεθυλοβρωμιδίου, υδροβρωμοφθορανθράκων και υδροχλωροφθορανθράκων, την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ουσίες αυτές και τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις συγκεκριμένες ουσίες. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο κύριο σώμα του κανονισμού 2037 που αποτελείται από 24 άρθρα και 7 παραρτήματα. Οι Κανονισμοί 2038 και 2039 που τον τροποποιούν περιλαμβάνουν από 2 μόνο άρθρα ο καθένας που αναφέρονται στις ουσίες αυτές, ειδικότερα σε ότι αφορά τα βαθμονομημένα δοσίμετρα εισπνοής και τις αντλίες χορηγήσεων φαρμάκων και το έτος αναφοράς για το καταμερισμό των ποσοστώσεων υδροχλωροφθορανθράκων αντίστοιχα, ενώ ο 1804 / 2003 τον τροποποιεί ως προς τον έλεγχο του halon, τις εξαγωγές προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες καθώς και ελέγχους επί του βρωμοχλωρομεθανίου.

Ένα σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αναλαμβάνεται απ΄ευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα μέρος από κοινού με τα κράτη – μέλη, καθώς επίσης και αποκλειστικά από τα κράτη – μέλη με προαπαιτούμενη κατά κανόνα ενημέρωση και έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τελευταία επικουρείται από μια άλλη Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα κράτη - μέλη.

Πολλές από τις ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης τροφίμων χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες τέτοιων αερίων. Είναι ύψιστης σημασίας, τόσο για τη νομιμότητά τους, όσο και για τη προστασία του περιβάλλοντος, όλες οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ελεγχόμενες ουσίες να συνδράμουν στο έργο υλοποίησης του Κανονισμού. Με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλλουν στη προσπάθεια οικονομικής και οποιασδήποτε άλλης βοήθειας προς αυτές, αλλά και θα αποφύγουν τις αυστηρές κυρώσεις που προβλέπονται στη ΚΥΑ. Για τούτο, παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αυτών να απαντήσουν στα σχετικά ερωτηματολόγια που θα αποσταλούν τις επόμενες μέρες. Πατήστε εδώ για να δείτε την απάντηση που έδωσε η Ένωση σε μέλος, σχετικά με τη χρήση R-12 και R-22, καθώς και εδώ για να δείτε το διάβημα της Ένωσης προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για το χρονοδιάγραμμα χρήσης R-22.