Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι μετά από σχετικές εισηγήσεις του αρμόδιου Επιτρόπου Σταύρου Δήμα, αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για 7 υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή κατά της Ελλάδας για ατελή εφαρμογή διαφόρων διατάξεων του κανονισμού σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Η Ελλάδα δεν έχει ορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το προσωπικό που ασχολείται με συστήματα πυροπροστασίας, πυροσβεστήρες και υλικό που περιέχει διαλύτες. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται αυξημένος κίνδυνος διαφυγής στην ατμόσφαιρα ουσιών που καταστρέφουν το όζον. Επιπλέον η Ελλάδα δεν έχει διαβιβάσει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με μέτρα για την ανάκτηση χρησιμοποιουμένων ουσιών που καταστρέφουν το όζον. Τέλος, δεν έχει αποδείξει ότι εφαρμόζονται ετήσιοι έλεγχοι για διαρροές από μεγάλες ψυκτικές μονάδες.  Η Ένωση καταχώρησε Νέο στις 12-7-05 σχετικά με το θέμα αυτό και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί.