Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση 278701 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταρτίζεται μητρώο ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Το μητρώο καταρτίζεται και τηρείται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Κάθε έμπορος πρέπει να συμπληρώσει σχετικό ερωτηματολόγιο και να το υποβάλλει στην Υπηρεσία. Η εγγραφή απαιτεί κάποιες προυποθέσεις. Μετά την εγγραφή, δίνεται σχετικός αριθμός καταχώρησης (κωδικός), ο οποίος επιτρέπει στον επιτηδευματία να εκτελεί τις δραστηριότητές (διακίνηση εντός Κοινοτικού εδάφους και εισαγωγές – εξαγωγές προς – από τρίτες χώρες). Ο αριθμός καταχώρησης είναι πενταετούς διαρκείας. Η καταχώρηση στο μητρώο είναι υποχρεωτική και καλούνται οι έμποροι να συμπληρώσουν τα σχετικό ερωτηματολόγιο.

Παρακαλούνται οι Διαχειριστές των Ψυγείων Δημόσιας Χρήσης να ειδοποιήσουν τους Πελάτες τους σχετικά. Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ 726Β / 30-5-05 με την Απόφαση και το ερωτηματολόγιο.