Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2013 > ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στο νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων περιλαμβάνονται διατάξεις που αναφέρονται στα φορτηγά ΔΧ, στα ΚΤΕΛ και στη μετατροπή οχημάτων φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, η αδειοδότηση των φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως περνάει στις Περιφέρειες. Ειδικότερα οι νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θα χορηγούνται από την Περιφέρεια όπου βρίσκεται η έδρα της Επιχείρησης.

Επίσης παύουν να ισχύουν οι Άδειες Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ), ενώ καταργούνται και οι τριμελείς εκτιμητικές επιτροπές, που είχαν συσταθεί με σκοπό την αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες μεταφορικές εταιρείες.

Τέλος, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις Ιδιότυπες Μεταφορικές εταιρείες (ΙΜΕ), οι εγκρίσεις λειτουργίας των οποίων ανακαλούνται υποχρεωτικά μετά την πάροδο δεκαετίας από την λήξη της μεταβατικής περιόδου (27/1/2012).

Επίσης, για τις μετατροπές των κινητήρων των οχημάτων σε διπλού καυσίμου (βενζίνης και φυσικού αερίου) θα αρκεί μόνο η χρήση εγκεκριμένων εξαρτημάτων. Ειδικότερα η χώρα μας ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τον ΚανονισμόR-110 που έχει ως άξονα την προώθηση της αεριοκίνησης με την εναλλακτική εφαρμογή κανονισμών που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των μετασκευασμένων οχημάτων, παρουσιάζοντας όμως χαμηλότερο κόστος μετατροπής.

Διευκρινίζεται ότι, και για τα τροποποιημένα οχήματα που θα κινούνται με καύσιμο πεπιεσμένο φυσικό αέριο(CNG), θα πραγματοποιείται έλεγχος διασκευασμένου κινητήρα από τα ΚΤΕΟ, όπως και σε αυτά που κινούνται με καύσιμο υγραερίου (LPG).

Το πλήρες νομοσχέδιο επισυνάπτεται στο τέλος, τα άρθρα για τα φορτηγά είναι στις σελίδες 18-21. 


Νομοσχέδιο.pdf

 

[ΠΗΓΗ: http://www.metaforespress.gr]