Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2017 > ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ"

Αγαπητά μας μέλη καλημέρα σας,


Οι σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης της αειφόρου ενέργειας από την ψυχρή και την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικότερα και η κατακόρυφα αυξανόμενη σημασία της συσκευασίας είναι τα βασικά θέματα του επίκαιρου επιχειρηματικού – επιστημονικού συνεδρίου που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 με τη συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, του επιχειρηματικού φόρουμ A- Energy Investments, της 3ΕΚ Οργάνωση εκθέσεων και άλλων φορέων και εκπροσώπων της αγοράς.

Με την καθαρή ενέργεια και την ενεργειακή εξοικονόμηση να αποτελούν πλέον τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο, η εκδήλωση θα προσφέρει πρακτικές λύσεις σε ερωτήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων κυρίως της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας και της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά και άλλων επιχειρηματικών τομέων. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα το υψηλό κόστος ενέργειας και να μετατραπεί από πρόκληση σε ευκαιρία είναι ένα από τα πλέον επίκαιρα ερωτήματα που θα απαντηθούν.

Παράλληλα, το συνέδριο θα ασχοληθεί και με τον ειδικό ρόλο της συσκευασίας και του σωστού σχεδιασμού των προϊόντων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας αξίας των προϊόντων.

Αναμένεται ότι το επίκαιρο συνέδριο θα παρακολουθήσουν περίπου 200 στελέχη από τις βιομηχανίες Ψύχους, από τον ευρύτερο τομέα των Logistics, στελέχη βιομηχανιών τροφίμων, εμπορικών επιχειρήσεων, αλλά και εκπρόσωποι του Δημόσιου Τομέα, επιστημονικών φορέων και ΜΜΕ. Oι διακεκριμένοι ομιλητές της εκδήλωσης, οι συντονιστές και το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθούν προσεχώς.Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, βρείτε σας παρακαλούμε επισυναπτόμενη τη συνολική θεματολογία του συνεδρίου και την φόρμα εγγραφής.Παραμένω στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.