Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2017 > ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μελέτη για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις(Δ.Ο.) του αγροδιατροφικού τομέα στην Ε.Ε. έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μελέτη που την παρήγγειλε και χρηματοδότησε η Επιτροπή και παρουσιάζει συμπεράσματα και συστάσεις για το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται κάθε κράτος μέλος σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία Δ.Ο.

Η μελέτη είναι πολύ σημαντική καθώς δίνει λεπτομερή στοιχεία όχι μόνο για το νομικό πλαίσιο σε κάθε κράτος μέλος, αλλά και για το πώς εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Καταγράφει επίσης τις Διεπαγγελματικές που υπάρχουν ήδη και επιπλέον αναλύει τη λειτουργία και τα οφέλη των Δ.Ο. όπως προκύπτει από την εμπειρία των κρατών μελών της Ε.Ε.

Study on agricultural interbranch organisations in EU.pdf

[ΠΗΓΗ:http://www.meatnews.gr/]