Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2016 > Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΩΝ ΦΔΧ/ΕΔΧ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) ή Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) οχημάτων, κατά τη διάρκεια της θέσης σε προσωρινή ακινησία των ιδιόκτητων ΦΔΧ ή ΕΔΧ, ορίζει σχετική εγκύκλιος του Οργανισμού, η οποία όμως δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Όπως ορίζεται, η εξαίρεση χορηγείται και σε περίπτωση που το όχημα έχει καταστραφεί από φυσική ή άλλη αιτία και μπορεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να τεθεί σε ακινησία. 

Η εξαίρεση είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που όλα τα Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχήματα από τα οποία απορρέει η υποχρέωση του ενδιαφερομένου για ασφάλιση στον ΟΑΕΕ τεθούν σε προσωρινή ακινησία και δεν ασκείται άλλη υπακτέα στον Οργανισμό δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι για την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ανωτέρω προσώπων προϋπόθεση είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των τυχόν καθυστερούμενων προς τον Οργανισμό οφειλών.

Η εγκύκλιος στο επισυναπτόμενο αρχείοΕγκύκλιος εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ.pdf

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]