Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2016 > COFRET PROJECT-EXISTING METHODS & TOOLS FOR CALCULATION OF CARBON FOOTPRINT OF TRANSPORT & LOGISTICS

COFRET was a collaborative research and demonstrationproject, part-funded by the European Commission. he project partners worked toprovide industry, shippers, receivers and logistics providers with theopportunity to remove the uncertainty over calculating the carbon footprint offreight transport.

 

Στη βιβλιοθήκη των μελών μας στο φάκελο «COFRET PROJECT»  το παραδοτέο με την ονομασία «Existing methods and tools for calculation of carbonfootprint of transport and logistics"

 

[ΠΗΓΗ:http://www.cofret-project.eu/]