Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2016 > ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών,όπως ότι τα 2/3 των ελληνικών εξαγωγών πραγματοποιούνται από Αττική καιΚεντρική Μακεδονία,

προκύπτουν από τη φετινή μελέτη «Χαρτογράφηση της εξαγωγικήςδραστηριότητας της Ελλάδας, ανά περιφέρεια και ανά νομό» που συστηματικά από το2006 καταρτίζει σε ετήσια βάση το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών(ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη του βαθμού εξωστρέφειαςτης κάθε περιφέρειας, των κλάδων που εμφανίζουν δυναμική και των αγορών αιχμήςπου μπορούν με τις κατάλληλες ενισχύσεις να συντελέσουν στην αύξηση τηςεξαγωγικής επίδοσης της ελληνικής περιφέρειας. Η μελέτη εξετάζει στοιχείαεμπορευματικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων

 

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας_2011-15.pdf 


[ΠΗΓΗ:www.seve.gr]