Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2016 > THE STATE OF SUSTAINABILITY SUPPLY CHAINS: BUILDING RESPONSIBLE AND RESILIENT SUPPLY CHAINS

Η σημερινή εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνεται σε έρευνα της ΕΥ.

Όπως προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα, με τίτλοThe State of Sustainability Supply Chains: Building responsible and resilientsupply chains, την οποία διεξήγαγε η ΕΥ, από κοινού με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact), η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας αναδεικνύεται πλέον σε βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων.

Η έρευνα σχετίζεται με το πλαίσιο εναρμόνισης των επιχειρήσεων με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών και αναλύει τις απόψεις περισσότερων από 100 ειδικών σε θέματα βιωσιμότητας, εφοδιαστικής αλυσίδας και προμηθειών από περισσότερες από 70 επιχειρήσεις παγκοσμίως.

The state of sustainability supply chains

 

[ΠΗΓΗ:http://www.ey.com/]