Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > INFOBANK HELLASTAST: 40% ΠΙΟ ΔΑΠΑΝΗΡΗ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Προσδοκίες για ομαλοποίηση στην ευρύτερη αγορά των μεταφορών και υπηρεσιών 3PL providersδημιουργεί η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών της χώρας και η αναμενόμενη- έστω και οριακή - άνοδος του ΑΕΠ το 2014, έπειτα από 6 χρόνια συνεχούς ύφεσης, με την επίδοση από την παροχή αποθηκευτικών και λοιπών υπηρεσιών να αυξάνεται φέτος κατά 3,7%.

Ταυτόχρονα,όμως, η έλλειψη υποδομών για τη διενέργεια συνδυασμένων μεταφορών προκαλεί επιβάρυνση του μεταφορικού κόστους, το οποίο στην Ελλάδα καταγράφεται 40%αυξημένο σε σχέση με άλλες χώρες, επηρεάζοντας ανοδικά τις τιμές λιανικής.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από μελέτη της Infobank Hellastat στην οποία επισημαίνεται ότι ο κλάδος των logistics θα ευνοηθεί από την οικονομική ανάπτυξη των ασιατικών χωρών, ενώ θα αναζητούν πύλες εισόδου για τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, όπως τονίζει ο Χρυσόστομος Κάτσης, διευθύνων σύμβουλος τηςIBHS, αποτελεί η σημαντική αύξηση της ανασυναρμολόγησης ή μεταποίησης των διερχόμενων φορτίων, ώστε να λαμβάνεται από τη χώρα μας μέρος της υπεραξίας τους, καθώς μέχρι τώρα το μεγαλύτερο μέρος των προερχόμενων από την Ασία ποσοτήτων χρησιμοποιούν απλώς τις μεταφορικές μας υποδομές για να κατευθυνθούν στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί με την καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου για τον κλάδο των logistics, το ποσοστό χρήσης των υπηρεσιών στη χώρα μας είναι ακόμα αρκετά χαμηλό (23%) σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. (49%).

Μη ικανοποιητική η διείσδυση του κλάδου των logistics

Επίσης,σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το 2012 μόλις το 18% του όγκου των διακινούμενων εμπορευμάτων μεταφέρθηκε μέσω φορτηγών Δ.Χ., έναντι 80% στην Ε.Ε.

Η διείσδυση του κλάδου σε ορισμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας δεν κρίνεται ακόμα ικανοποιητική, όπως στις αλυσίδες λιανικού εμπορίου, οι προμήθειες των οποίων είναι σε μεγάλο βαθμό κεντρικές, με συνέπεια ο ρόλος των μεταφορέων και 3PL providers να είναι περιορισμένος. Πάντως, η επίπτωση της ύφεσης στον τομέατων logistics εξαρτάται από την κατηγορία πελατών που συνεργάζεται κάθε επιχείρηση.

Ετσι,οι εταιρείες που βιώνουν μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτές που συνεργάζονται με πελάτες που αποφάσισαν να αποσυρθούν από τους κλάδους τους ή αντιμετωπίζουν σημαντικά μειωμένη ζήτηση, με συνέπεια να μειώνουν τα αποθέματά τους, όπως οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών ένδυσης /υπόδησης, αυτοκινήτων και οικοδομικών υλικών. Συνεπώς, πολλοίαποθηκευτικοί χώροι μένουν μερικώς κενοί και ανεκμετάλλευτοι, με αποτέλεσμα νααναζητούνται νέοι τρόποι λειτουργίας αποθήκης.

Αντιθέτως,οι εταιρείες που μεταφέρουν και διαχειρίζονται τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα που έχουν να κάνουν με την «πράσινη» τεχνολογία επηρεάστηκαν λιγότερο. Εξάλλου,η κάμψη των εσόδων έχει συνοδευτεί από προβλήματα ρευστότητας λόγω των καθυστερημένων εισπράξεων από τους πελάτες, γεγονός που δημιουργεί πιστωτικό κίνδυνο λόγω των επισφαλειών, αλλά και της δυσχερούς πρόσβασης σε δανειοδότηση.Ετσι, μέρος της στρατηγικής των εταιρειών αποτελεί πλέον η είσπραξη αντικαταβολών με την παράδοση αποθεμάτων, ενώ αρκετές φορές η είσπραξη τοις μετρητοίς τίθεται ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των παραδόσεων.

Πάντως,οι εταιρείες του κλάδου καταβάλλουν προσπάθειες για τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων,κυρίως αναφορικά με τα ενοίκια αποθηκών, στοχεύοντας εξάλλου στην παροχή χαμηλότερων τιμών προς τους πελάτες τους.

Παράλληλα,έμφαση δίνεται:

*στην επέκταση του φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των διαχειριζόμενων κατηγοριών προϊόντων,

*στην ποιότητα των υπηρεσιών,

*στη βελτίωση των χρόνων παραδόσεων και

*στην υιοθέτηση εφαρμογών πληροφορικής.

Δυσχέρειες προκαλεί και η υστέρηση της χώρας σε υποδομές που θα μπορούσαν να στηρίξουν μεγαλύτερη ανάπτυξη (χαμηλή ποιότητα του οδικού δικτύου, προβληματική σύνδεση των λιμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο, παντελής έλλειψη εμπορευματικών κέντρων, διάσπαρτη χωροθέτηση των αποθηκών, ανεπαρκείς υποδομές στο σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λ.π.). Η έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για τη διενέργεια συνδυασμένων μεταφορών οδηγεί στην αύξηση του μεταφορικού κόστους(υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα είναι περίπου 40% αυξημένο σε σχέση με άλλες χώρες), με συνέπεια τη μετακύλιση στους πελάτες και συνεπώς στις τιμές των προϊόντων.

Αντίκτυπος της ύφεσης

Αναλυτικότερα,σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research& Sectoral Studies Analyst, η οικονομική ύφεση που εκδηλώθηκε από τα τέλη του 2008, σε συνδυασμό με τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, περιόρισαν σημαντικά την κατανάλωση, την παραγωγή και συνεπώς το εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο.

Αμεσηαρνητική συνέπεια αποτέλεσε ο σημαντικός περιορισμός του μεταφορικού έργου καιτων υπηρεσιών logistics, καθώς τα αποθέματα και οι ποσότητες ανά παράδοση τωνεταιρειών-πελατών μειώθηκαν αισθητά.

Η υποχώρηση αυτή είναι εμφανής και από την κάμψη του σχετικού δείκτη κύκλου εργασιών που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ για την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες (όπου περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες logistics). Ο εν λόγω δείκτης το 2013 μειώθηκε περαιτέρω κατά 7%, σημειώνοντας επιτάχυνση του ρυθμού κάμψης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αντιθέτως,το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς έγιναν εμφανείς οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης, υπό το πρίσμα της βελτίωσης των μακροοικονομικών συνθηκών της χώρας,καθώς η εν λόγω επίδοση από την παροχή αποθηκευτικών και λοιπών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 3,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η πτώση της αγοράς ξεκίνησε από το 2009, όταν και εκδηλώθηκε σημαντική μείωση των εισαγωγών λόγω της φθίνουσας εσωτερικής κατανάλωσης. Η αξία των εισαγωγών τα τελευταία 5 χρόνια εμφάνισε συνολική υποχώρηση 10%, από 52,12 δισ. ευρώ το 2009 σε 46,88 δισ. ευρώ το 2013.

Ηπλήρης έρευνα στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

 Freighttransport.pdf