Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ECSLA ΓΙΑ ΤΟ 2005

Η ECSLA (European Cold Storage & Logistics Association) είναι η φωνή της Ευρωπαικής Βιομηχανίας Ψύχους στην Ευρωπαική Κοινότητα. Η αποστολή της είναι να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Βιομηχανιών Ψύχους, σε επίπεδο Ευρωπαικών και Διεθνών Οργανισμών, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη του Νομοθετικού και Οικονομικού πλαισίου, που βοηθάει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων, τη προστασία του καταναλωτή και το σεβασμό στο περιβάλλον.

Μέλη της ECSLA είναι :

10 Εθνικές Ενώσεις
13 ιδιωτικές εταιρείες σε χώρες που δεν υπάρχουν εθνικές ενώσεις
11 συνδεδεμένα μέλη (προμηθευτές Βιομηχανιών Ψύχους)

Η ECSLA εκπροσωπεί Πανευρωπαικά Βιομηχανίες Ψύχους περίπου 45 εκατ. Κυβικών μέτρων. 
Η Γραμματεία της ECSLA εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει στενή επαφή με Ευρωπαικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, που έχουν σχέση με τη Βιομηχανία Ψύχους. Συνεργάζεται με ειδικούς και επιτροπές, γύρω από τα εξής θέματα :

Ασφάλεις τροφίμων και ζωοτροφών
Περιβάλλον
Ενέργεια
Ψυχρές μεταφορές & logistics

Μέσα από αυτές τις επιτροπές και τους ειδικούς, τα μέλη της ECSLA σε όλη την Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν την άποψή τους. Έτσι συμβάλλουν στη στήριξη των απόψεων της ECSLA σε βασικά ζητήματα, τα οποία, εφόσον συμφωνηθούν, επικοινωνούνται στα κέντρα αποφάσεων στην Ευρώπη και Παγκόσμια.

Η ECSLA είναι πλέον επίλεκτος συνεργάτης της Κοινότητας, αλλά και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Αυτό είναι αποτέλεσμα μακράς και επίπονης εργασίας, ειδικά σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, όπως Υγιεινή, ιχνηλασιμότητα, Βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, διαχείριση ενέργειας και πολιτική μεταφορών.

Δημοσιεύτηκε η ετήσια αναφορά της ECSLA για το 2005, όπου αναφέρονται οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα όπως Ασφάλεια τροφίμων (νέοι κανονισμοί, ξύλινες παλέτες, ιχνηλασιμότητα, οδηγοί υγιεινής), περιβάλλον (σταδιακή κατάργηση διαφόρων τύπων φρέον, οικολογικά ψυκτικά αέρια, project MINIREF για μείωση ποσότητας ψυκτικών υγρών), ενέργεια (βελτίωση αποδοτικότητας, μείωση απωλειών, τιμές ηλεκτρικής ενέργειας), μεταφορές (project MARCO POLO, εργασιακό πλαίσιο οδηγών φορτηγών, ψηφιακοί ταχογράφοι)

Η ετήσια αναφορά 2005 της ECSLA με λεπτομέρειες για τα παραπάνω θέματα είναι δημοσιευμένη στη Βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας, ενότητα ECSLA.