Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΕ

Το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή διακριτική μεταχείριση σε βάρος της ελληνικής βιομηχανίας, περνούν πηγές της βιομηχανίας,ενόψει της διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ. Οι πληροφορίες περί αντιρρήσεων της τρόικας, που εντοπίζονται σε δύο κυρίως σημεία έχουν προκαλέσει την έντονη ανησυχία στους εκπροσώπους της βιομηχανίας, οι οποίοι από την πλευρά τους υπογραμμίζουν ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν από τους δανειστές ως μη σύννομες, ρυθμίσεις που εφαρμόζονται απρόσκοπτα σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Θυμίζουμε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για το ΝΟΜΕ εξασφαλίζει τιμές για το βιομηχανικό ρεύμα ανάλογες με εκείνες που προέκυψαν από την απόφαση της ΓΣ της ΔΕΗ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτό διασφαλίζεται με την εφαρμογή συντελεστών σε σχέση με την αρχική τιμή αναφοράς και σε συνδυασμό μετο προφίλ του καταναλωτή. Έτσι για τη βιομηχανία ο συντελεστής προτείνεται να είναι 0,7 ενώ για τους προμηθευτές που θα πουλήσουν το ρεύμα στη λιανική ο συντελεστής προτείνεται να είναι στο 1,3.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο η τρόικα φέρεται να έχει εκφράσει αντιρρήσεις αφορά στη δυνατότητα μεταπώλησης της μη χρησιμοποιούμενης ενέργειας, από τη βιομηχανία, μία ρύθμιση η οποία έχει συγκεκριμένη σκοπιμότητα αφού οι ανάγκες των βιομηχανικών πελατών είναι συγκεκριμένες.

Και για τις δύο αυτές αντιρρήσεις, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δοθεί στην τρόικα επαρκής αιτιολόγηση και τεκμηρίωση, με συγκεκριμένες μελέτες που αποδεικνύουν αφενός το ρεαλιστικό της μεταπώλησης αλλά και το ότι ο σκοπός της ρύθμισης είναι λειτουργικός και όχι για να  δημιουργηθεί κέρδος.

Η βιομηχανία πληροφορούμενη τις αντιδράσεις της τρόικας,έχει ήδη στα συρτάρια της, τις ανάλογες ρυθμίσεις που ισχύουν για το ΝΟΜΕ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί κάτι που θεωρείται νόμιμοπχ στη Γαλλία να θεωρηθεί εδώ μη σύννομο.

Εκεί πάντως που φαίνεται να μην υπάρχουν αντιρρήσεις, από την πλευρά της τρόικα – αλλά εδώ υπάρχει το ενδιαφέρον από την πλευρά της ΔΕΗ –είναι στο θέμα της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας. Η  αρχική τιμή αναφοράς ορίζεται με βάση την αναλυτική τεκμηρίωση και τον υπολογισμό που έχει κάνει η ΡΑΕ στα επίπεδα των 35– 38 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, καθαρά, χωρίς δηλαδή τις διάφορες χρεώσεις που ακολουθούν.

[ΠΗΓΗ:http://www.energypress.gr/]